1

Färgexemplen visas här.
Välj färgkod från den första raden i kolumnen.
Motsvarande färg kommer att visas i denna ram.

Samples appear here.
Choose the color code in the first row of colour code in the column.
The corresponding sample will be displayed in this frame.