2

Färgexempel visas här.
Välj färgkod från den andra raden i kolumnen.
Motsvarande färg kommer att visas i denna ram.

Samples appear here.
Choose the color code in the second row of similar colour codes in the table.
The corresponding sample will be displayed in this frame.